top of page

Interneta vietnes myschoolmerch.lv lietošanas noteikumi

Versija spēkā no 26.09.2022

 

1. Interneta vietnes www.myschoolmerch.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Pirms sākt lietot SIA „Powactive” (reģistrācijas Nr.40203195755, adrese – Riekstiņi-2, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137)  interneta vietni www.myschoolmerch.lv (Turpmāk tekstā – interneta vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). Veicot pirkumu vai reģistrējoties šajā Interneta vietnē, Jūs skaidri paužat piekriešanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, varat neizmantot šīs tīmekļa vietnes pieejamos pakalpojumus.

1.2. Ar interneta vietni www.myschoolmerch.lv tiek saprasta SIA „Powactive” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.myschoolmerch.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

1.3. Apmeklējot interneta vietni www.myschoolmerch.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

1.4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.myschoolmerch.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.5. Informējam, ka SIA „Powactive” interneta vietnē www.myschoolmerch.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošanas laikā.

1.6. SIA „Powactive” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.myschoolmerch.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.myschoolmerch.lv.

1.7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.myschoolmerch.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

1.8. Interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī, konkrētajām precēm pie konkrētajiem parametriem un pasūtījumu apjomiem. SIA „Powactive” ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, mainīt interneta vietnē www.myschoolmerch.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Neskaidrību gadījumā, jautājumos, kas attiecināmi uz interneta vietnē www.myschoolmerch.lv redzamajām preču cenām, pie konkrētiem apjomiem, lūgums sazināties ar uzņēmuma pārstāvjiem, rakstot uz e-pastu info@myschoolmerch.lv.
 

1.9. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.myschoolmerch.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

1.10. SIA „Powactive” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošanas laikā.

1.11. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Powactive” interneta vietnē www.myschoolmerch.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar uzņēmuma pārstāvjiem,  rakstot uz e-pastu info@myschoolmerch.lv

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

SIA „Powactive” interneta vietne www.myschoolmerch.lv ir reģistrēts interneta veikals. Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs ir SIA „Powactive”, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, juridiskās personas reģistrācijas nr. 40203195755, juridiskā adrese – Riekstiņi-2, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137), tālrunis +37129600393, e-pasts – info@myschoolmerch.lv . Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti LR Uzņēmumu reģistrā. PVN Nr. 40203195755,  no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

2.1. Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

2.1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

2.1.2. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu.

2.1.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdī, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis bez maldiem patiesu informāciju – Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt”. Vai veicot pasūtījumu pie oficiālajiem skolu pārstāvjiem, kas norādīti katras skolas sadaļā, norādot nepieciešamās preces un to daudzumu un precizējot piegādes nepieciešamību, un apstiprinot, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

2.1.4. Pasūtījumi tiek apstrādāti arī telefoniski +37129600393, e-pastā info@myschoolmerch.lv , kā arī ja tie ir veikti pie oficiālajiem skolas pārstāvjiem, norādot augstāk minēto informāciju pasūtījuma apstrādei.

2.1.5. Pieprasot SIA “Powactive” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, tikai rakstot e-pastu uz info@myschoolmerch.lv , no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai zvanot no pasūtījumā norādītā tālruņa numura.

2.1.6. Pārdevējs, pēc pasūtījuma saņemšanas, nosaka optimālāko, izdevīgāko un izpildes termiņa ziņā atbilstošāko personalizācijas metodi, vadoties pēc parametriem – pasūtījuma apjoms, vēlamais izpildes termiņš, pievienotais drukas/gravējuma vai citas personalizācijas fails.

2.1.7. Izgatavošanas termiņi, personalizētu preču pasūtījumiem, attiecīgi interneta vietnē www.myschoolmerch.lv veiktajiem pasūtījumiem, tiek saskaņoti ar oficiālajiem skolas pārstāvjiem un tiek norādīti pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā, ko lietotājs pieņem un akceptē, veicot maksājumu SIA „Powactive” norēķinu kontā, norādot konkrētā pasūtījuma rēķina numuru.

2.1.8. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo avansa rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.1.9. Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi precēm Pircējam, norādot konkrētu izgatavošanai nepieciešamo dienu skaitu tajā pašā e-pastā, kurā tiek sūtīts pasūtījuma apstiprinājuma e-pasts un elektroniskais avansa rēķins. Norādītais nepieciešamo dienu skaits, pilnai pasūtījuma izgatavošanai, stājas spēkā brīdī, kad ir veiktas abas augstāk minētās darbības – apmaksāta pilna elektroniskā avansa rēķina apmaksa par veikto pasūtījumu un apstiprināts pasūtījums.

2.1.10. Pārdevējs neizgatavo nevienu pasūtījumu, kuram nav saņemta pilna apmaksa.

2.1.11. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no lietotāja, SIA „Powactive” ir tiesīgi uzskatīt, ka visa rēķinā redzamā un salasāmā informācija lietotājam ir pieņemama, pareiza un saprotama.

2.1.12. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no lietotāja, SIA „Powactive” ir tiesīgs uzskatīt, ka lietotājs ir iepazinies ar tajā pašā e-pastā esošo saturu, kas attiecās uz pasūtījuma izgatvošanas un/vai piegādes termiņiem u.c. rakstisko informāciju.

2.1.13. Ja saņemto rēķinu, lietotāja vietā apmaksā cita persona, veicot maksājumu šai personai obligāti,  jānorāda rēķina numurs.

2.1.14. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pēc pasūtījuma izpildes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks Nodokļa rēķins ar pirkuma informāciju, par izgatavoto pasūtījumu.
2.1.15. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

•      Saņemot pasūtīto preci skolā - nododot preci tās īpašniekam;

•      Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

2.1.16. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 2.1.24. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

 

2.2. Atteikuma tiesības
2.2.1.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.255 par Distances līgumu, punktu 22.3., Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta

2.2.2. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

2.3. Preču saņemšana skolā

2.3.1. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt izvēlētās skolas faktiskajā adresē.

2.3.2. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts e-pastā un/vai ar ziņas palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai, un tiek norādīta precīza preces izdošanas vieta.

2.3.3. Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sakrīt ar konkrētajiem termiņiem, kas norādīti pavadtekstā, e-pastā, kurā Pircējs saņem rēķinu.

2.3.4.Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to izvēlētās skolas faktiskajā adresē, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Skolas pārstāvis nodod Preces Pircējam.

2.3.5. Saņemot Preces izvēlētās skolas faktiskajā adresē, Pircējam ir pienākums:

•      norādīt rēķina numuru vai nosaukt precīzu informāciju par personu, kam ir izrakstīts rēķins;

•      pēc Skolas pārstāvja lūguma uzrādīt māksājuma apliecinošu dokumentu.

2.3.6. Paņemt Preces var pats Pircējs vai Pircēja norādīts oficiālais Preces saņēmējs, ko norāda Pasūtījuma informācijā vai par kuru informē SIA “Powactive” pārstāvjus e-pastā info@myschoolmerch.lv , telefoniski +37129600393 vai konkrētās skolas pārstāvjus.

2.3.7. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

•      konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;

•      Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

2.3.8. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preces ir atbilstošas pasūtījumam un daudzums, druka, kvalitāte, sortiments, piederumi u.c. komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
 

2.4. Piegāde uz pakomātu

2.4.1. Pircējam, izvēloties Piegādes pakalpojumu uz pakomātu, Preces piegādā transporta uzņēmums, pievienojot papildus samaksu Pircēja rēķinā. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces var tikt piegādātas, Pārdevējam sedzot Piegādes izmaksas.
2.4.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādi uz pakomātu, apņemas norādīt precīzu Pakomātu, saņēmēja vārdu un uzvārdu un kontakttālruni, uz kuru tiks nosūtīta SMS brīdī, kad sūtījums tiks ievietots pakomātā. Precīza piegādes cena ir atkarīga no sūtījuma izmēra un tiek saskaņoti ar Pasūtītāju pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā.
2.4.3. Parasti Preces uz pakomātu tiek piegādātas 1-3 darba dienu laikā no pasūtījuma izgatvošanas brīža.
2.4.4. Ja Pircējs pasūta vairākas preces un kādu no precēm vēlas saņemt pakomātā ātrāk, kā pārējās, tad Pircējs apmaksā rēķinu par divām atsevišķām Piegādēm uz pakomātu, atbilstoši, katra sūtījuma izmēram.
2.4.5.  Ja Pircējs izvēlas Piegādi uz pakomātu tādām precēm, par kurām SIA „Powactive” darbinieki savlaicīgi informē Pircēju, ka tās nav drošas Piegādes pakalpojumiem un saskaņā ar attiecīgajiem kurjerdienestiem un viņu drošas iepakošanas prasībām, NAV DROŠI IEPAKOJAMAS sūtījumam, tad SIA „Powactive” nenes nekādu atbildību par sūtījuma laikā sabojātām precēm, kas nav droši iepakojamas pārvadāšanai.
2.4.6. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pircējs saņem SMS par sava pasūtījuma atrašanos pakomātā. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) Preces ir izņēmis.
2.4.7. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
2.4.8. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, pie kontaktinformācijas, piegādi uz pakomātuu ir norādījis nepareizu tālruņa numuru, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

 

2.5. Garantija

2.5.1. SIA „Powactive” nodrošina sekojošu preču garantiju:

•      Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem, kas norādīti tekstila izstrādājuma emblēmā;

•      Ja pasūtījuma apstrādes laikā, Pārdevējs ir informējis klientu, ka izvēlētajai precei attiecīgajā pasūtījumā nav piemērojama kvalitatīva personalizācijas tehnoloģija;

•      Ja Pircējs lūdzis konkrētu apstrādes tehnoloģiju, nepaļaujoties uz Pārdevēja atbilstošo tehnoloģiju piemeklēšanu atbilstošajam audumam un pasūtījums izgatavots pēc konkrēta klienta personīgā lūguma un tas ir fiksēts e-pastu sarakstē start Pircēju un info@idejudruka.lv kontaktpersonu.

2.5.1.2. Keramisko un stikla izstrādājumu apdrukai/gravējumam vai citai personalizācijai (krūzes, glāzes, dzērienu trauki u.c. plīstošas preces) – garantija apdrukai – 1(viens) gads.

Garantija neattiecās uz:

•      Saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas;

•      Preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektētām malām stūriem u.c. vietām);

•      Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem( piemēram, nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā), kas norādīti SIA „AR Sistēmas” papildus lietošanas instrukcijas emblēmā uz preces vai tās iepakojuma;
 

Garantija neattiecās uz:

•      Saplīsušu preci pēc preces saņemšanas;

•      Preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektiem, netīrumiem, krāsojumiem, bojājumiem personalizācijai , stūriem u.c. vietām);

•      Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem( piem., nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu  kopšanu, neatbilstošu mazgājamo, kopšanas līdzekļu izmantošanu u.c. personīgi radītiem defektiem).

2.5.2. SIA „Powactive” nenodrošina garantiju izšuvumiem un uzšuvēm.

2.5.3. Gadījumā ja lietotājs konstatē preces apdrukas vai citas personalizācijas defektu, kādā no 2.5.1. punktā norādītajiem garantijas periodiem, lietotājam ir tiesības vērsties pie SIA „Powactive” ar lūgumu preci pārtaisīt atbilstoši šiem noteikumiem. Lietotājam rakstiski, uz e-pastu info@myschoolmerch.lv ir jāziņo par radušos situāciju, norādot – rēķina numuru, preci, defektēto apdrukas/gravējuma daļu un pievienojot foto ar defektu.

2.5.4. SIA „Powactive” ir pienākums 14 dienu laikā konstatēt sūdzības atbilstību, nepieciešamības gadījumā lūdzot lietotāju uzrādīt pašu preci taustāmā formātā, secināt defekta rašanās iemeslu un labot esošo vai nodrošināt pilnībā jaunu preci vai ekvivalentu, lietotājam, atbilstoši sākotnējam pasūtījumam.

2.5.5. Gadījumā ja 1(viena) gada laikā no preču saņemšanas brīža, lietotājs konstatējis apdrukas vai gravējuma defektu savā pirkumā, SIA „Powactive” ir jānodrošina preces apmaiņa. Šādos gadījumos SIA „Powactive” neatgriež naudu par pasūtījumu, bet nodrošina identisku vai ekvivalentu preci lietotājam.

 

2.6.Personas datu apstrāde

2.6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt tā apstrādi un preču izgatavošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
2.6.2.Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku, ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

2.7. Tiesības grozīt noteikumus

2.7.1 Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

•      apmaksas noteikumu grozījumiem;

•      piemērojamo tiesību aktu grozījumiem

2.7.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

 

3. Pircēja pienākumi

3.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

3.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

3.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

3.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

 

4. Pārdevēja pienākumi

4.1. SIA „Powactive” apņemas:

•      veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

•      cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. SIA „Powactive” apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

 

5. Atbildība

5.1.Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

5.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

5.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

5.4.Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

5.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

5.7. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

5.8.Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

 

6. Intelektuālais īpašums

6.1. Šīs tīmekļa vietnes saturu, piemēram, tekstu, grafiku, attēlus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus un citus materiālus aizsargā autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību likumi Latvijas Republikā un Eiropā, un tas pieder SIA „Powactive”. Neatļauti izmantojot šo saturu, var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus. Nedrīkst pārdot, pārveidot, reproducēt, rādīt, publiski demonstrēt, izplatīt, radīt atvasinājumus vai citādi jebkādā veidā izmantot šīs tīmekļa vietnes saturu sabiedriskam vai komerciālam mērķim. Šīs tīmekļa vietnes satura izmantošana citā tīmekļa vietnē vai tīklā savienotu datoru vidē jebkādam mērķim ir aizliegta.

6.2.Interneta vietnē www.myschoolmerch.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Powactive” īpašums.

6.3.Interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.myschoolmerch.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.myschoolmerch.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.myschoolmerch.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.myschoolmerch.lv starpniecību.

6.4. Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs aplieciniet, ka ir saprotams, ka nav atļauts izmantot MY SCHOOL MERCH vai www.myschoolmerch.lv vārdisko kombināciju līdzīgos vārdu savienojumos vai citās interneta vietnēs, kā kāda produkta, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma daļu, un nav atļauts veikt vai pilnvarot veikt darbības, kuras neatbilst SIA „Powactive” ekskluzīvajām tiesībām uz MY SCHOOL MERCH kā preču zīmi, juridisko attiecību laikā.

 

7. Citi noteikumi

7.1. Interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.myschoolmerch.lv norādīto kārtību.

7.2. Interneta vietnē www.myschoolmerch.lv ievietoto informāciju nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Powactive” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošanas noteikumiem.

7.3. SIA „Powactive”, konstatējot interneta vietnē www.myschoolmerch.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Powactive” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

7.4. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Powactive ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko epasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA “Powactive” ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.myschoolmerch.lv un SIA “Powactive” sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@myschoolmerch.lv .

 

8. Par interneta vietnes www.myschoolmerch.lv lietošanas noteikumiem

8.1. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

8.2. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

8.3. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.myschoolmerch.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Powactive”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Powactive” un trešajām personām.

8.4. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Powactive”, skatiet mājas vietnes www.myschoolmerch.lv sadaļā „Kontakti”.

bottom of page